İş Planlanması - Arg Finans

İş Planlanması

İş Planlanması

İş Planlanması

İş planı dediğimiz olay aslında kurulması beklenen veya kurulmuş bir firmanın gelişimi için önemli olan bir rapordur. Bu rapor firmanın ürettiği ürün, kullandığı hammadde, finansal kaynak imkanları ele alınarak hazırlanmaktadır.

Sizlere bu makalemizde iş planı nedir, nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını az da olsa açıklamaya çalışacağız. İsterseniz öncelikle iş planının tam ne olduğunu öğrenelim.

İş planı, herkes tarafından çoğu kez normal bir fizibilite çalışması olarak da görülse de aslında firmanın gelişmesi açısından çok önemlidir. Yeni açılacak veya mevcut bir şekilde hizmet veren firmalar için hazırlanan bu rapor, ileriki zamanlarda firmanın gelişmesi ve büyümesi açısından ve en önemlisi olan firmanın finansal varlıklarını koruyabilmesi açısından oldukça önemli bir çalışmadır iş planı.

Basit olarak iş planını açıklamak gerek ise, yaptığınız bir işi gelecek zamanlara kadar sürmesini ve başarıya doğru yol almasını ve bu süreçte önünüze çıkacak birçok engel karşısında hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini sizlere rehber şeklinde anlatan tek araç iş planıdır.


ADIMLAR İLE İŞ PLANI YAPIMI

Bu adıma gelmeden önce iş planından ve sizlere getireceği birçok avantajdan az da olsa bahsetmiştik. Bu aşamada sizlere adım adım iş planının yapılışına anlatacağız.


İŞLETME YÖNETİMİNDEN ÖZET

İş planı yapılırken ilk olarak çeşitli özetler çıkarılmaktadır. Normal bir özet bir, iki sayfadan uzun olmamalıdır. Adı üstünde bu bir özettir. Özetlerinizde çalıştığınız sektörde yaratmak istediğiniz farklılıklara çokça değinin.


İŞLETME TARİHİ, GEÇMİŞİ

Bu aşamada ise firmanızın kuruluşundan geldiğiniz son noktaya kadar geçen sürede olan gelişmeler ve sıkıntıları değerlendirmeniz gerekmektedir. Eğer bu süre içerisinde firmanıza ait olan büyük başarılar var ise yine bu bölümde onları anlatmanız gerekmektedir.


ÜRETİM VE ÜRÜN

Firmanız tarafınca üretimi yapılan ürünleri anlaşılır bir şekilde bu bölümde açıklamanız gerekmektedir. Ürünlerinizin sağladığı artı avantajları ve kolaylıklarınız müşterilerinizin anlayabileceği bir şekilde açıklamalısınız.

İŞLETME YÖNETİM DÜZENİ

Tüm yatırımcılar girişim veya firman desteği sağlanabilmesi için firma yönetimi ve çalışan personel çok önemlidir. Bundan dolayı iş planında da yönetime ait olan bilgilerin titizlik ile yazılması gerekmektedir.

Kurulması planlanan ya da mevcut işletmelerin geliştirilebilmesi için hazırlanan raporlara iş planlanması denir. İş planı, işletme faaliyetine konu hizmet ve finansal kaynakların göz önünde bulundurulmasıyla hazırlanır. Yeni kurulacak veya mevcut işletmeler için hazırlanan iş planı; gelecekte işletmelerin başarılı olabilmeleri, finansal açıdan varlıklarını koruyabilmeleri için çok önemlidir. İş planını en basit şekilde tanımlamak gerekirse şimdi yaptığınız ya da gelecekte yapacağınız işlerin planlı bir şekilde sürdürülmesidir.

Bir iş planı, iş hedeflerinin resmi bir ifadesidir ve ulaşılabilirdirler ve onlara ulaşmayı planlar. Ayrıca, bu hedeflere ulaşmaya çalışan kuruluş veya ekip hakkında arka plan bilgisi de içerebilir. Yazılı iş planları genellikle banka kredisi veya başka bir finansman elde etmek için gereklidir.

 

Şirketinizi henüz yeni kuruyor veya mevcut işinizi daha da genişletmeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da iş planı, başarıya giden yolda ihtiyaç duyacağınız bir klavuzdur. Üç ila beş yılı kapsayan, ileriye dönük hedeflerinizin yer aldığı iş planınız, hedeflerinize giden yolunuzu aydınlatır.

İş planı, ilk adımlarını henüz yeni atmakta olan bir işin, yatırımlar için cazip hale getirilmesinde büyük önem taşırken, oturmuş şirketlerde ise, şirketin yönetiminde ve büyümesinde önemli rol üstlenen bir araçtır. 

Her iş planı, yansıttığı şirketin farklı olması nedeniyle, özel ve diğer örneklerinden farklıdır. Ancak şu ortak unsurları içermelidir : 

 

  • Yönetici Özeti İş planınıza genel bir bakışı yansıtır. İşletmenizin misyonu, tarihçesi, organizasyon yapısı gibi bilgilerin özeti olan bu bölüm, ürün veya hizmetlerinizi, bunları pazarlarken izleyeceğiniz stratejinizi, öngörülen satışları, kar ve nakit akışının özetini yansıtmalıdır.ş planı kullanmaktaki amacınız, yatırımları cezbetmek ise, ihtiyaç duyduğunuz sermaye miktarı, bu miktarı kullanmak istediğiniz alanlar gibi bilgiler, bu bölümde yer almalıdır. Yönetici özeti, tüm iş planını kapsadığından, hazırlayacağınız en son; ancak iş planına ekleyeceğiniz ilk kısımdır.

 

  • İş Tanımı şletmenizin faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı bu bölümde, işletmenizin geçmişi, misyonu, organizasyon yapısı ve pazarlama stratejisi gibi başlıklar bulunur. Bu bölüm, işletmenin tam adresi, hukuki yapısı ve personel gibi idari konuları da içermeli; muhasebe, sigorta, hukuki ve güvenlik konularının nasıl ele alındığı bilgisini vermelidir.

 

  • Piyasa Analizi Bu bölüm, iş alanınızın tanımı, ürün ve hizmetlerinizin sunulduğu piyasa ve işletmenizin maruz kaldığı rekabetle ilgili bilgileri içermelidir. Piyasa-araştırma firmasından bu hizmeti alacak veya internetten yararlanacak olabilirsiniz. Her iki durumda da, piyasa analiziniz, gerçek veriye dayanmalıdır ve işletmenizin nasıl başarı kaydedeceğini gösterir nitelikte olmalıdır.Piyasa analiziniz, faaliyet alanınızın mevcut büyüklüğünü, gelişim tarihini ve trendlerini tanımlamalı; piyasa hedeflerinizi, faaliyet alanınızı diğerlerinden ayıran özelliklerini ihtiyaçlarını saptamalı; rekabet gücünüzü, güçlü ve zayıf yönlerinizi tespit etmelidir.

 

  • Organizasyon ve Yönetim Bu bölüm, işletmenizin organizasyon yapısını, kilit noktadaki personelin geçmiş deneyim bilgilerini içerir. Organizasyon şemasındaki bölümleri, her bir bölümün ayrı ayrı sorumlulukları ve kendi aralarındaki etkileşimini anlatır. Organizasyon şemasının bu bölüme dahil edilmesi, bilginin görsel olarak aktarılmasında iyi bir yol olabilir. İşletmenizdeki yöneticilerin tecrübe ve sorumluluklarını da ayrıca dahil etmelisiniz. Her bir yöneticinin, işletmenizin hedeflerini gerçekleştirmesine, nasıl katkıda bulunduğunu belirtiniz.

 

  • Ürün veya Hizmet Bu bölümde, işletmenizin sağladığı ürün (ler)i veya hizmet(ler)i , rekabette diğerlerinden üstün kılan özellikler yer almalıdır. Ürün veya hizmetinizin , hedef piyasadaki belirgin bir ihtiyacı nasıl karşıladığını; işletmenize rekabette ne gibi bir avantaj sağladığını gösteren bilgileri yazınız. Ürün/hizmetinizi gerçekleştirmenizde gerekli olan planlama, giderler ve personel bilgileri ve ayrıca muhtemel riskler ve bu risklerin nasıl azaltılabilceği bilgileri bu bölümde yer almalıdır. 

 

  • Pazarlama ve Strateji Bu bölüm, ürün ve hizmetinizi nasıl pazarlayıp satacağınızı detaylandırır. Pazarlama stratejisi, müşterilerinizi nasıl tespit ettiğiniz ve cezbettiğiniz; işletmenizin büyümesini nasıl sağlayacağınız, ürün/hizmetlerinizin dağıtımının ve hedef kitlenizle iletişiminizin nasıl oluşturulacağı bilgilerini içerir. Satış stratejisi , ürünlerinizin satışını nasıl gerçekleştireceğinizi özetler. 

 

  • Bütçe/Fon Talebi (İsteğe bağlı) İş planınızı, yatırımcıları cezbetmek amacıyla kullanıyorsanız, bu bölüm işletmeniz için gerekli olan sermayeyi; bunun nasıl kullanacağı bilgisini içermelidir. 

 

  • Geleceğe Yönelik Mali Tahminler İşletmenizin gelecekteki mali durum tahminini içeren, bu bölümde yer alması gereken üç belge şunlardır : Kazanç ve zararlarınızın tahmini rakamlarını gösteren bir gelir beyanı; işletmenizin ihtiyaç duyacağı nakit miktarı ve bu miktarın nereden geldiğini gösteren bir nakit-akış beyanı; borç ve tahsil edilecekleri gösteren bir bilanço. İyi bir iş planı, ilk yıl için aylık; ikinci yıl için 3 aylık; geri kalan diğer yıllar için yıllık tahminler içermelidir. Denklik sağlayabilmek adına, bu bölümü, organizasyonel yapı ve pazarlama bölümlerinden sonra tamamlamalısınız. Yeni kurulmayıp, oturmuş işletmeler de mali verilerinin tarihçesini sunmalıdır. Gelir beyanları, nakit-akış beyanları, ve ilk 5 yıla ait olan bilançolar yeterli olacaktır. Özgeçmişler, ürün tasarımları, eksiksiz piyasa analizi, hukuki belgeler ve referans mektupları gibi, destekleyici belgeler bulunmalıdır. Ek bölümü, özellikle de hassas içerikli bilgiler söz konusu ise, ihtiyaç duyulması halinde sağlanmalıdır.