Hizmetler - Arg Finans

Hizmetler

Hizmetler

Hizmetler

Küresel ekonomik krize rağmen Türk Finans Sektörü sağlam sermaye altyapısı ve likidite göstergeleri ile geçtiğimiz yıllarda hedeflerine sağlam adımlarla ulaşmaya devam etmiştir. Bu bağlamda, bir yandan sürdürülebilir büyüme ve karlılık performansını sağlamak, diğer yandan ise kaynak, mevzuat ve risk yönetimi anlayışını geliştirerek büyümeyi dengeli olarak yönetebilmek sektörde daha da fazla önem kazanmıştır.

Finansal hizmetler sektörünün aşağıdaki sorulara hızla yanıt bulması gerekmektedir: Önümüzdeki yıllarda finansal hizmetler endüstrisinde ne gibi gelişmeler beklenmektedir? Dünya ve ülke ekonomisinde beklentiler nelerdir? Finansal hizmetler sunan kurumlar sürdürülebilir büyümeyi devam ettirebilecekler mi? TTK'da yapılan düzenlemelerin bu sektöre getirileri neler olacaktır? Kuruluşlar etkili bir risk ve veri yönetimi yaklaşımını nasıl geliştirebilirler? Müşteri sadakatini artıran ve özel çözümler sunan kanal, ürün ve hizmetler nelerdir? Gelecekte finansal kuruluşların yatırım yönetimi ve varlık yönetimi faaliyetleri için uygun ürün ve operasyonel modeller ne olacaktır? Hızla gelişen teknolojik çözümler hakkında fark yaratabilmek için kurumların nasıl bir strateji uygulamaları gerekmektedir? Yanıt bekleyen bunlar gibi birçok soruyu Müşterilerimiz için yanıtlayor, destek hizmetleri sunarak onlar için değer yaratıyoruz.Endüstrilerdeki etkin tecrübemiz ile müşterilerimize problemlerini çözmek, pazardaki fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlamak ve rekabet avantajı yaratmak üzere Danışmanlık, Denetim, Vergi, Kurumsal Finansman ve Kurumsal Risk Hizmetleri alanlarında özel hizmetler sunuyoruz.

Finansal HizmetlerÜlkemizde Finansal Kuruluşlar ve Hizmetler

Finansal sistem; birikim sahipleri ile kaynak ihtiyacı olan taraflar arasındaki alışverişi sağlayan kurumlar, tasarruf, yatırım, finansman araçları ve bunları düzenleyen kurallardan oluşan yapıdır. Piyasa ekonomisinde finansal sistem, tasarrufların verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesinde ve yatırım yaparken oluşan risklerin yönetilmesinde önemli rol oynar. Finansal sistem, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasasından oluşur. Bankalar temelde çeşitli kişi ve kurumların kendilerine yatırdığı mevduatı, çeşitli kişi ve kuruluşlara kredi şeklinde tahsis eden aracılardır. Bankacılıkla ilgili en çok merak edilen konular mevduat, kredi ve faiz tanımlarıdır. Sermaye piyasasında yatırımcılar, birikimlerini belli bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirir. Girişimciler ise, sermaye piyasasında ihraç ettikleri pay senetleri veya borçlanma senetleri aracılığı ile yatırımcıların tasarrufları sayesinde finansman ihtiyaçlarını karşılar. Yanı sıra riskini yönetmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış türev ürünler de sermaye piyasası araçları arasında yer alır. Tüm bu işlemler yatırım kuruluşları vasıtasıyla gerçekleşir. Eğitimimize öncelikle finansal sistemi tanımlayarak başladıktan sonra, Bankanın yararları, Mevduat, Kredi ve Faiz gibi kavramların tanımları, Sermaye Piyasalarının yararları, Türkiye Sermaye Piyasasında yer alan Kurumlar gibi çeşitli konularla devam edeceğiz.