Danışmanlık - Arg Finans

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık hizmetleri ülkemizde son dönemde çok popülerdir. Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman içinde hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarmasına danışmanlık adı verilir. Burada önemli olan tek şey danışman olarak çalışan kişilerin iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli kişiler olmalarıdır.  Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır.

Şirketler büyümek için, finansal kaynağa veya stratejik ortaklıklar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Global ölçekte düşünmek ve bir takım stratejiler geliştirmek günümüz şirketleri için artık bir gereklilik haline dönüşmüştür. Bunu sağlamanın bir yolu da sermaye piyasalarına açılmaktır.

Bankamız, yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında müşterilerine kredi dışı alternatif kaynak yaratmak amacıyla hizmet vermektedir.

Müşterileriyle uzun vadeli ilişki kurmayı amaçlamanın yanı sıra, detaylı şirket analizlerinin ardından yapılandırılan özel ürün ve hizmetler ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede halka arz danışmanlığı, finansal/stratejik ortaklık, varlık satışı, yeniden yapılandırma, yapılandırılmış ürün paketlerinin hazırlanması ve yatırımcılara satışında aracılık etmek gibi yatırım bankacılığının farklı alanlarında varlık göstermektedir.

Sağlanan finansman kaynağının ardından firmalar;

- Günlük finansal baskıdan kurtulurlar,

- Bilançolarını daha iyi yönetir ve kar marjlarını artırırlar,

- Büyüme hayallerini gerçekleştirirler,

- Farklı pazarlara, yeni teknolojilere erişim elde ederler,

- Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmış olurlar.